Αποτελέσματα 2022

Επιλέξτε να δείτε τα αποτελέσματα της διαδρομής που σαν ενδιαφέρει (9,2km / 31km) στο κάτω μέρος του παρακάτω πίνακα.